Co si vzít s sebou

Jaké doklady je nutno předložit na STK před provedením prohlídky a jak vozidlo připravit?

 

Žadatel o TP předloží stanovené doklady (TP + ORV) a přistaví vozidlo čisté a bez okrasných krytů kol (poklic) na všech kolech.

 

Doklady předkládané stanici technické kontroly jsou podrobně popsány a stanoveny vyhláškou č.302/2001 Sb v příloze č.20,ze které vyjímáme nejčastější případy prohlídek:
 

1. Pro pravidelnou technickou prohlídku je nutno společně s přistavovaným vozidlem předložit:

 • Technický průkaz vozidla(tzv.velký TP) 
 • Osvědčení o registraci vozidla nebo Osvědčení o technickém průkazu(tzv.malý techničák)
 • Protokol o provedeném měření emisí(pokud už bylo provedeno měření emisí na jiné stanici než u nás)

2. Pro opakovanou technickou prohlídku je nutno společně s přistavovaným vozidlem předložit:

 • Technický průkaz vozidla(tzv.velký TP)
 • Osvědčení o registraci vozidla nebo Osvědčení o technickém průkazu(tzv.malý techničák)
 • Protokol o provedeném měření emisí 
 • Protokol o předchozí technické prohlídce,na jejímž základě je prováděna opakovaná technická prohlídka

3. Pro evidenční kontrolu je nutno společně s přistavovaným vozidlem předložit:

 • Technický průkaz vozidla(tzv.velký TP)
 • Osvědčení o registraci vozidla nebo Osvědčení o technickém průkazu(tzv.malý techničák)
   

Jak má být vozidlo na technickou prohlídku přistaveno-resp.připraveno?

Odpověď na tuto otázku najdeme ve vyhlášce č.83/2012Sb,kde se v § 9 odst.2 říká:

Vozidlo musí být na stanici technické kontroly přistaveno v kompletním stavu jak bylo schváleno do provozu, v čistém stavu umožňujícím bezpečné provedení technické prohlídky.Pokud je vozidlo vybaveno poklicemi zakrývajícími upevnění kol,žadatel přistaví toto vozidlo s demontovanými poklicemi na všech kolech.Jízdní soupravy musí splňovat podmínku spojitelnosti vozidel do jízdních souprav především z hlediska kompatibility brzdových systémů(ABS/EBS apod.).Dále nesmí být na vozidle neschválené doplňky např.omezující stanovený výhled či jiná zařízení,např.osvětlení a to i co do počtu,která nebyla pro danný typ schválena či povolena(nejčastěji počet dálkových světel).

Dále se ve stejné vyhlášce,v § 9 odst.3 říká:

Stanice technické kontroly odmítne provedení prohlídky,pokud žadatel nepředloží stanovené doklady,pokud z vozidla zjevně unikají provozní hmoty nebo nesplní-li žadatel podmínky uvedené v předchozím odstavci č.2.

Veškeré služby můžete na pobočce v Pardubicích platit hotově nebo platebními kartami

platební karty